STRATEGIEVORMING

Noodzaak van een goede strategie

Organisaties, bedrijven en ondernemers richten zich meestal op de dagelijkse gang van zaken. Het oplossen van problemen op de korte termijn en de dagelijkse hectiek vormen de hoofdmoot van de agenda van de manager, ondernemer of directeur. De ontwikkeling van een langetermijnvisie blijft uit.


Voor wie?

Organisaties, bedrijven en ondernemers huren mij in. De ervaring die ik als ondernemer heb opgebouwd en als adviseur heb opgedaan, geven mij een onafhankelijke blik, waardoor ik een goede sparringpartner ben bij het ontwikkelen en formuleren van een nieuwe strategie.


Advies

Naast mijn technische kennis heb ik een bedrijfskundige achtergrond. Daardoor bundel ik praktijkervaring met economische principes en modellen.


Wat?

Vaak vinden problemen hun oorzaak in veranderende markten, omstandigheden of concurrentiepositie. Deze veranderingen vragen om een nieuwe koers en duidelijke strategie van de onderneming of organisatie. De ontwikkeling van een langetermijnvisie is noodzakelijk.


Gemakkelijker!

Mijn klanten help ik bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie. Waar staat je over vijf jaar?

Met een strategie neem je dagelijkse beslissingen gemakkelijker en kun je toewerken worden naar langetermijndoelstellingen.


Kosten

De kosten voor een strategisch traject bedragen per uur € 95 excl. btw. In een vrijblijvend gesprek van 2 uur kunnen we je visie bespreken en deze vertalen in een beknopt voorstel voor een strategische aanpak.